ქესჟ: ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:
2002-2009 სარედაქციო საბჭო: