ქესჟ: ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:
2007-2012 სარედაქციო საბჭო: