ქესჟ: ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:
2009-2012 სარედაქციო საბჭო: