ქესჟ: ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:
2013-2014 სარედაქციო საბჭო: