ქესჟ: ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:
2013-2018 სარედაქციო საბჭო: