ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2014 | No.4(44) [2014.12.31]


თანამედროვე ორგანიზაციებში ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის დაგეგმარების საკითხები  11-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუსაფრთხო კავშირის არხის აგების ასპექტები ვირტუალური კერძო ქსელის (VPN) ბაზაზე  15-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2013 | No.1(37) [2013.03.31]


საგამოცდო ტესტების გენერირების დიალოგური პროცედურების დამუშავება  65-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინტერნეტ-დამოკიდებულების კვლევა და მისი თავისებურებები  71-75
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2012 | No.4(36) [2012.12.31]


საგამოცდო ტესტების გენერირების ინფორმაციული უზრუნველყოფა  84-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.6(29) [2010.12.31]


ხელნაწერი სიმბოლოების ავტომატიზებული ამოცნობის ძირითადი ამოცანები  89-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.5(28) [2010.11.30]


ხელნაწერი სიმბოლოების ანალიზი სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით  36-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022