ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."


ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


დინამიური სისტემის გამოკვლევა, რომელიც აღწერს ეკონომიკური თანამშრომლობის მეშვეობით კონფლიქტის დარეგულირების მათემატიკურ მოდელს (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-10-13;  ID: 3155 ახალიგია ყანჩელი - ღამის ლოცვანი
მიღებულია: 2016-06-05;  ID: 2785 ახალიВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА НА СОСТОЯНИЕ ИМУННОЙ СИСТЕМЫ БЕЛЫХ КРЫСС (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-05-06;  ID: 2543 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას