სახელი:
დავით ომსარაშვილი
ID
10061
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.

ელ.ფოსტა:
omsarashvili1@gmail.com