სახელი:
Rabab Zahra
ID
10287
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD Scholar, University Utara Malaysia
ელ.ფოსტა:
zahrarabab@yahoo.com