სახელი:
ნათია კამკამიძე
ID
1354
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა
და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ას. პროფესორი, ქ.მ.კ.

ელ.ფოსტა:
zizi15@posta.ge