სახელი:
ოთარ ვერულავა
ID
1481
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
1საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტი №76
ელ.ფოსტა:
tea_todua@yahoo.com