სახელი:
თანარ გვიჩიანი
ID
1482
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტი №76
ელ.ფოსტა:
tea_todua@yahoo.com