სახელი:
Ripunjai Shukla
ID
2005
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
M.Sc.,Associate Lecturer,BIT Mesra,Statistics
ელ.ფოსტა:
ripu121@yahoo.co.in