სახელი:
Shivee Chauhan
ID
2007
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
BE student,BIT Mesra,ECE
ელ.ფოსტა:
shivee.chauhan@gmail.com