სახელი:
Kolla Krishnapriya
ID
2009
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
BE student,BIT Mesra,ECE
ელ.ფოსტა:
krishnapriya.kolla@gmail.com