სახელი:
Mona Kumari
ID
2011
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Bachelor of Engg. (Electronics), M.E. (Electronics & Communication)
Deptt of Electronics and Communication,
Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi, Jharkhand, INDIA
ელ.ფოსტა:
monathakur12@gmail.com