სახელი:
Priyank Kumar
ID
2012
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
B.E.(Mechanical), M.E.(Space Engg & Rocketry)
Deptt of Space Engg & Rocketry
Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi, Jharkhand, INDIA
ელ.ფოსტა:
priyank.kumar2@gmail.com