სახელი:
Sandeep Solanki
ID
2013
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
B.E., M.E., BIT Mesra, Ranchi, INDIA
ელ.ფოსტა:
sssolanki@bitmesra.ac.in