სახელი:
გიორგი ჭილაძე
ID
2323
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სამართლის დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი, განათლების დოქტორი, პროფესორი.
საქართველოს უნივერსიტეტი; საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ანალიტიკის ასოციაცია
სამართალი, ეკონომიკა, განათლება, მართვა.
ელ.ფოსტა:
prof.chiladze@gmail.com

გიორგი ჭილაძე