სახელი:
გიორგი ჭილაძე
ID
2323
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სამართლის დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, განათლების დოქტორი, პროფესორი.
საქართველოს უნივერსიტეტი.
სამართალი, ეკონომიკა, განათლება, მართვა.
ელ.ფოსტა:
g.chiladze@ug.edu.ge

გიორგი ჭილაძე