სახელი:
თინათინ მშვიდობაძე
ID
2334
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექ. მეცნიერებათა დოქტორი,
გორის უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი.


ელ.ფოსტა:
tinikomshvidobadze@gmail.com