სახელი:
Fatemeh Khalkhali
ID
2418
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Elementary School Teacher, Organization of Education, Qazvin Province, Qazvin, Iran
ელ.ფოსტა:
tahghigh0044@yahoo.com