სახელი:
Rouhollah Sharifi
ID
2419
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
M.A. Counseling Psychology, Shahid Beheshti Teacher Training Center, Eghlid, Iran
ელ.ფოსტა:
tahghigh0044@yahoo.com