სახელი:
Sakineh Mohammad Beigi
ID
2420
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
High School Teacher, Organization of Education, Qazvin Province, Qazvin, Iran
ელ.ფოსტა:
tahghigh0044@yahoo.com