სახელი:
ნათია გუგუნაშვილი
ID
2580
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მაგისტრი
ელ.ფოსტა:
natia.gugunashvili@yahoo.com