სახელი:
ლელა მანგოშვილი
ID
2705
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული საერო სკოლა ,,ბინულის’’ ქართული ენის მასწავლებელი ( I-VI)
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge