სახელი:
ილია ხიპაშვილი
ID
2757
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მასწავლებელი უნივერსიტეტ "გეომედ"-ში, თბილისი;
მეცნიერული ინტერესები: სპორტის პსიქოლოგია, სპორტის ფიზიოლოგია
ელ.ფოსტა:
ilia_khipashvili@yahoo.com