სახელი:
Shukeri Mohamad
ID
2854
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD (Islamic Studies), Assoc Prof, University of Malaya
ელ.ფოსტა:
shukeri@um.edu.my