სახელი:
Arifin Mamat
ID
2855
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD (Quranic Language), Assoc Prof, International Islamic University Malaysia
ელ.ფოსტა:
drarifinmamat@gmail.com