სახელი:
ია გრიგალაშვილი
ID
3163
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფილოლოგიის დოქტორი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge