სახელი:
Guram Kashmadze
ID
3299
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD. Assistant professor. Computer science department. Iv. Djavakhishvili Tbilisi State University.
Discrete mathematics. Algorithms.
ელ.ფოსტა:
gkashmadze@yahoo.com