სახელი:
მაია მესტვირიშვილი
ID
3387
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ელ.ფოსტა:
maia.mestvirishvili@tsu.ge