სახელი:
ხათუნა მარწყვიშვილი
ID
3389
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი
ელ.ფოსტა:
khatuna.martskvishvili@tsu.ge