სახელი:
ალიოშა ნიუბაუერ
ID
3397
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, გრაცის უნივერსიტეტი, ავსტრია
ელ.ფოსტა:
natiasordear@gmail.com