სახელი:
Aleksandr Dorofeev
ID
3421
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
A post-graduate student of the Pedagogics Department of Vyatka Social-Economic Institute
610002, Kirov, Kazanskaya Street, 91

ელ.ფოსტა:
alaldorofeev@gmail.com