სახელი:
Hasan Yousefi
ID
3737
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Farhngian University, Qazvin, Iran
ელ.ფოსტა:
v.khalkhali.ir@gmail.com