სახელი:
სოფიო ქათამაძე
ID
10092
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
skatamadze88@gmail.com