სახელი:
არჩილ ფრანგიშვილი
ID
10093
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი)
ელ.ფოსტა:
a_prangi@gtu.ge