სახელი:
Yordanka Boneva
ID
10117
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD, Programmer, Institute of Information and Communication Technologies - Bulgarian Academy of Sciences,
Transportation Systems, Operation Station, Bi-level optimization, Tcl/Tk
ელ.ფოსტა:
yordanka.boneva@iict.bas.bg