სახელი:
დალი ჩოქორაია
ID
1265
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების ფაკულტეტი
ელ.ფოსტა:
cyber@viam.hepi.edu.ge