სახელი:
გიორგი ბაღათურია
ID
2171
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მათემატიკის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
nogela@gmail.com