სახელი:
ეკატერინე ჩიკაშუა
ID
3783
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
eka@gtu.ge