სახელი:
თეა თოდუა
ID
1112
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ელ.ფოსტა:
tea_todua@yahoo.com, tea_todua@gtu.ge