სახელი:
იოსებ ქართველიშვილი
ID
2135
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,
ტექნიკური უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
sosok@aplr.org