სახელი:
Asad Javed
ID
10132
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Supervisor
Riphah Institute of Clinical and Professional Psychology, Riphah International University,
Lahore, Pakistan

ელ.ფოსტა:
asad.javed@riphah.edu.pk