სახელი:
Ayesha Yasin
ID
10141
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MS Clinical Psychology
Riphah International University Lahore
Clinical Psychologist (Hadiya Complex)
Visiting Lecturer (University of Gujrat Mandi Bahuddin Campus)
ელ.ფოსტა:
ayesha.yaseen07@gmail.com