სახელი:
Amna Zia
ID
10145
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Professor of Gynae & Obs Lady Willington Hospital Lahore
ელ.ფოსტა:
amnazeusaph5@gmail.com