სახელი:
Rabab Zahra
ID
10146
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Clinical Psychologist, Govt Said Mitha Teaching Hospital Lahore
ელ.ფოსტა:
zahrarabab@yahoo.com