სახელი:
Zobia Sattar
ID
10154
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Charge Nurse
Govt Said Mitha Teaching Hospital Lahore

ელ.ფოსტა:
zobia.sattar94@gmail.com