სახელი:
ნინო ჯავახიშვილი
ID
10157
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; დირექტორი, დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
ელ.ფოსტა:
nino.javakhishvili.3@iliauni.edu.ge