სახელი:
თეა გველესიანი
ID
10161
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ემოციური შრომა, პროფესიული გადაწვა, ორგანიზაციული ქცევა.
ელ.ფოსტა:
tea.gvelesiani@tsu.ge